Jelenleg 6 bejegyzés található September 2017 dátummal

Balkan Refugee Trail workshop

  • fokep
  • dsc6675 2
  • dsc6678 2
  • dsc6689 2
  • dsc6697 2
 • Előző
 • Következő
2015-ben a Nyugat-Balkán a Nyugat-Európa fele történő migráció legfontosabb csatornája lett, amelyen százezrek haladtak keresztül a jobb élet reményében. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara, illetve a bécsi székhelyű Interkulturelles Zentrum közös rendezvénye azt vizsgálta meg, milyen kihívások elé állította a válság az érintett államokat, és hogy a civil szféra képviselői miként tudták segíteni a gyakran hiányos kormányzati kapacitásokat a humanitárius helyzet javításában. A rendezvényt a NETK részéről Dr. Bóka János nemzetközi dékánhelyettes nyitotta meg, aki leszögezte, hogy a hasonló rendezvények elengedhetetlenek az események jobb megértéséhez. A párbeszéd fontosságát emelte ki Herbert Langthaler, az Asylkoordination Österreich munkatársa is.
 
Dr. Marsai Viktor, az NKE NETK adjunktusa előadásában a közel-keleti és afrikai migrációs útvonalakról és a várható trendekről beszélt, különös tekintettel Líbia jelentőségére. Egeresi Zoltán, az NKE SVKK munkatársa a balkáni államok és Törökország viselkedését elemezte. Végül a panelt Dr. Abdessamad Belhaj, a Migrációkutató Intézet munkatársának előadása zárta, aki a magyar kormányzat reakcióit és stratégiáját ismertette.
 
A második rész panelbeszélgetésében a különféle civil szervezetektől érkezett osztrák, szerb és szlovén vendégek mutatták be az általuk végzett tevékenységet. Egyetértés volt a tekintetben, hogy a civil szervezetek segítsége nélkülözhetetlen volt a válság kezelésében, és hogy számos kormányzat nem volt felkészülve a kialakult krízisre. 
 
A délutáni részben a résztvevők az egyes stratégiai kérdéseket vitatták meg: a fejlesztések szerepét a migráció mérséklésében, a várható trendeket, folyamatokat. Ennek kapcsán a többség borúlátó volt, és bár egyelőre nem számoltak a 2015-öshöz hasonló hullámmal, abban egyetértettek, hogy az Európa felé irányuló migrációs nyomás fenn fog maradni.
 
Szöveg: Marsai Viktor
Fotó: Szilágyi Dénes
Megosztás a Facebook-on


CEPSA konferencia részvétel

  • wroclaw2
  • wroclaw3
 • Előző
 • Következő

2017. szeptember 13 és 16 között került megrendezésre a 22. CEPSA konferencia a Lengyelországban található Wroclawi Egyetemen. Az eseményen részt vett Braun András az Európaizáció a Balkánon Ludovika kutatócsoport kutatója, az ELTE doktorandusza is.

A Central European Political Science Association idei konferenciáját a lengyelországi Wroclawban rendezték meg, immáron 22. alkalommal. A konferencián a balti országok, a visegrádi régió, valamint horvát, szlovén és osztrák kutatók is részt vettek. A kétnapos rendezvény a kelet-közép-európai országok aktuális kihívásaival foglalkozott. Az előadások főként politológiai, gazdasági, valamint biztonságpolitikai területeket érintettek. Szóba került az Európai Unió és a V4 együttműködés jövője, de külön szekció foglalkozott a liberális demokrácia válságával és a migrációs helyzettel is.

Braun András a „Crisis of Liberal Democracy in CEEC?” (A liberális demokrácia válsága Kelet-Közép-Európában?) nevű szekcióban tartotta meg „The Obstacles to Democratic Consolidation in Southeast Europe” c. előadását. A prezentáció a Nyugat-Balkán, főként Szerbia demokratikus konszolidációs folyamatát mutatta be. A szekció nagy érdeklődésre tett szert, a Wroclawi Egyetem által szervezett nyári egyetem hallgatói mellett jelen volt Jerzy Wiatr lengyel politológus is. A szekció többi előadása a kelet-közép-európai demokratizációs folyamatot, az elit helyzetét, valamint a szélsőjobboldal aktuális helyzetét mutatták be. A prezentációkat követően a közönség kérdezett, s a diskurzus a panel után is folytatódott. A konferencia legfontosabb célja az volt, hogy felhívja a közös ügyekre való figyelmet térségünkben.

A konferencia elérhetősége: http://cepsa-conference.uni.wroc.pl/

Készítette: Braun András


Az NKE docense a KÉSZ országos kongresszusán

  • zacharpeter 01
  • zacharpeter 02
  • zacharpeter 023jpg
 • Előző
 • Következő

Dr. Zachar Péter Krisztián, az NKE egyetemi docense, a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék megbízott tanszékvezetője tartott eszmetörténeti előadást 2017. szeptember 16-án az Országgyűlés Felsőházi üléstermében a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége országos kongresszusán. A „Védők és építők – Magyarok a keresztény Európában” című rendezvényen elhangzott előadásában a magyar történelem egyes korszakaiban hazánk európai és keresztény gyökereit igyekezett felvázolni. Külön hangsúllyal mutatta be az elmúlt százötven évből azokat a magyar gondolkodókat, akik különböző válsághelyzetek és kihívások közepette is elkötelezettek voltak nem csak a nemzet védelme, de egyben az európai szolidaritás és szubszidiaritás eszméi mellett is. Előadásában rámutatott, hogy a "keresztény Európa" és annak további fenntartása nem hiú ábránd. A "keresztény Európa" és ezen belül a "keresztény Magyarország" fogalma nem a ténylegesen egyre fogyó hívőkkel azonosítandó, nem vallásbeli kérdés. Az előadásban vázolta, hogy a keresztény Európa a bonyolult több mint kétezer éves tradíciónk és hagyományunk, az ebből építkező és sajátos jelrendszert létrehozó emlékezetközösség, a bennünket meghatározó szociokulturális valóság, morális értékeink és az ezekből kinövő jogi hagyományaink, a szolidaritás, a közös jólét, a szubszidiaritás, a közös biztonságunk együttesen.

A rendezvényen felszólalt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, aki a kereszténydemokrata politizálás hagyományai és lehetőségei mellett külön hangsúllyal beszélt Magyarország jövőjéről Európában.  Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek Reform és hűség című előadásában a magyar történelem azon örökségét igyekezett középpontba állítani, melynek megőrzése nemcsak a keresztény hívők, de minden magyar állampolgár számára is érték.

Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke nyitó beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország a történelem során a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védőbástyája volt. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke a reformáció és a keresztény örökség kapcsolatáról, annak teológiai és társadalmi hatásairól beszélt. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke egy kérdést próbált megválaszolni: Európa vajon egy mítosz vagy egy álom? Ennek kapcsán hasonlította össze Európa születésének erőszaktól sem mentes görög mítoszát és Pál apostol Európába hívásának álmát az evangéliumból és mindennek máig ható morális következményeit. Gál Kinga európai parlamenti képviselő, az Európai Néppárt alelnöke elsősorban a keresztény alapokon álló társadalomról és ezen belül a családok szerepéről és jelentőségéről beszélt felszólalásában. Makláry Ákos parókus, a KÉSZ elnöke a keresztényüldözés különböző megjelenési formáiról beszélt napjainkban, melyhez akár a jogrendszert is fel tudják használni egyes országok Európában. Míg Török Tamás, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár a hivatal tevékenységét és jövőbeni terveit ismertette. Benvin Sebastian SVD, a Pápai Missziós Művek igazgatója az oktatás és nevelés jelentőségét hangsúlyozta a társadalmak európaiságának és kereszténységének megőrzése kapcsán.


Újra a Tudomány Kapujában

  • plakatverseny
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata az Egyetem Szakkollégiumival, az MHTT Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klubjával, a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi, Közigazgatás-tudományi és Matematikai és Informatikai Osztályaival együttműködésben idén is megrendezi a hagyományossá vált Tudomány Kapujában Poszterversenyt és Kiállítást, amelynek egyik szekciója az Európai Kiberbiztonsági Hónap rendezvénysorozat részét képezi.A verseny lehetőséget kínál a tudományos pálya iránt érdeklődők számára kutatásaik és eredményeik bemutatására. A poszterek korlátozott számban kiállításra kerülnek, amelyek közül a szakmai zsűri által a legmagasabb pontszámmal értékelt alap- és mesterképzésben résztvevő poszterek készítői lehetőséget nyernek, hogy a „Haza szolgálatában” interdiszciplináris doktorandusz konferencián ismertessék a poszterükön összefoglalt kutatásaikat, eredményeiket.
 
További információk a csatolt dokumentumokban találhatóak:
 
Megosztás a Facebook-on


Kari Oktatói Konferencia a NETK-n

  • img 20170905 100639
  • img 20170905 100604
  • img 20170905 100622
  • img 20170905 100656
 • Előző
 • Következő

Kari Oktatói Konferencia megrendezésével köszöntötte az új tanévet a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar. Az értekezleten Prof. Dr. Patyi András, az NKE rektora mondott nyitóbeszédet, amelyben felvázolta a 2017/18. tanévben a kar előtt álló legfontosabb feladatokat valamint visszatekintést nyújtott a NETK egyetemi karrá alakulásának meghatározó lépéseiről.

Dr. Bóka János tudományos és nemzetközi dékánhelyettes bemutatta a kar új munkatársait és ünnepélyes keretek között átvehették megbízólevelüket a kari demonstrátorok is.

A konferencia az oktatókat, kutatókat érintő Neptun adminisztrációs feladatok ellátásához nyújtott rövid szakmai ismertetővel zárult.


Demonstrátori megbízások átvétele a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karon

  • demonstr2
  • demonstr1
 • Előző
 • Következő

A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar júniusban demonstrátori pályázatot hirdetett. A kiváló tanulmányi eredménnyel és kiemelkedő közösségi tevékenységgel rendelkező pályázók által beadott jelentkezések közül az illetékes szervezeti egységek javaslata alapján a Kar dékánja a következő hallgatók részére adott demonstrátori megbízást a 2017/2018 tanévre:

 • Juhász Katalin (Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszék)
 • Katona Réka (Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék)
 • Meszner Dorottya  (Európai Köz- és Magánjogi Tanszék)
 • Szabó Mátyás (Nemzetközi Jogi Tanszék)
 • Szarka Melitta (Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék)
 • Tományi Enikő (Amerika Tanulmányok Kutatóközpont)
 • Záhoczky Csenge (Európa-tanulmányok Tanszék)


A megbízott demonstrátorok részt vehetnek gyakorlatok és szemináriumok vezetésében, demonstrációk tartásában, segíthetik a tanszékeken folyó oktatási, nevelési és tudományos munkát, valamint az oktatás- és tudományszervezési tevékenységet, továbbá részt vehetnek a tanszékekhez kötődő tudományos rendezvények szervezésében és a hallgatókkal való kapcsolattartásban.

A hallgatók 2017. szeptember 5-én vették át dr. Bóka János tudományos és nemzetközi dékánhelyettes úrtól a demonstrátori megbízásokat.

A demonstrátori megbízást elnyert hallgatóinkak gratulálunk és sok sikert kívánunk az előttük álló feladatokhoz!