SzűkítésKiválasztott Címke

könyvbemutató

Minden Címke 105


Jelenleg 1 bejegyzés található könyvbemutató cimkével

Tanulmánykötet a világválság jogi és pénzügyi következményeiről

  • fokep
  • dsc 6171 2
  • dsc 6179 2
  • dsc 6182 2
  • dsc 6207 2
  • dsc 6214 2
 • Előző
 • Következő

„A most megjelent könyvet igazán aktuálissá tették a ma reggeli események: Nagy-Britannia döntésének nyomán újfent át kell tekinteni az uniós és a nemzeti rendelkezések összeférhetőségét, továbbá az EU-ból való kilépéssel kapcsolatban meg kell vizsgálni a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét” – fogalmazott dr. Koller Boglárka azon a könyvbemutatón, amelyet július 24-én rendeztek az Orczy úti Kollégium multimédiás termében. A NETK nemzetközi és tudományos dékánhelyettese szerint a „A gazdasági világválság hatása egyes jogi intézményekre Magyarországon és az Európai Unióban” című kötet nem egyszerűen egy újabb könyv a válság értékeléséről, hanem hiánypótló mű azáltal, hogy a válság kérdését egyidejűleg dolgozza fel jogi és közgazdasági szempontból.

A könyvre elsőként reflektálva Prof. dr. Harmathy Attila, az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály, Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnöke kifejtette, hogy a jogrendszerekre nézve az első igazi kihívást az első világháború jelentette, hiszen az azt követő gazdasági válság során merültek fel először azok a kérdések, amelyek azt firtatják, hogy a jogalkalmazásnak mennyire kell általános eljárást követnie, s mely esetekben engedhetők meg az eseti viták. Harmathy Attila úgy fogalmazott, „nem elég megállni ott, hogy attól függ, milyen válságról van szó, hanem azt is meg kell vizsgálni, mely területeket érint.” Mint mondta, minden problémát a maga helyén kell kezelni, amely viszont az európai jogalkotást nehezítheti, különösen akkor, ha a nemzeti érdekek ellent mondanak az EU-s gazdasági szempontoknak.

Prof. dr. Sárközy Tamás, a Magyar Jogász Egylet elnöke méltatását úgy kezdte, „a könyv jóval tágabb területet fed le, mint azt a címe sugallja.” A kiadvány létrejöttét örömteli ténynek tartotta, ám felhívta a figyelmet arra, hogy az úgy nevezett válság már korábban megindult folyamatokat fémjelez. Az európai társadalomelöregedése nem újkeletű aggály, mint ahogy a GDP csökkenés, vagy a versenyképesség esésének fenyegetése sem. Az, hogy az Unió most megrendült, az egyenes következménye annak a demokratizálódási folyamatnak, amely nagyobb teret enged a politikai pártoknak, s ehhez mérten ront az uniós döntések reakcióidején. A professzor a politika térnyerésére több példát is hozott, így egyebek mellett azt is, hogy a görögök még úgy is tagjai lehetnek az uniónak, ha nyilvánvaló, hogy hamis gazdasági mutatókkal operálnak.

Dr. Bodzási Balázs, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára a kötet kapcsán a tagállamok felelősségének vizsgálatát szorgalmazta. Mint mondta, olyan kérdések tisztázására lenne szükség, mint hogy mi a felelősség mércéje, vagy hogy mikor válik perelhetővé az állam. Úgy vélte, speciális szabályrendszert kéne kialakítani ahelyett, hogy a hatályban lévő Ptk.-hoz nyúlnánk vissza. Kifejtette ugyanakkor azt is, hogy Magyarországnak aktívabban részt kéne vállalnia az EU-s jogalkotásban, mert akkor kevesebb esély lenne arra, hogy számunkra kedvezőtlen irányelvek szülessenek. Huszti Ernő, a kötet egyik szakmai lektora ugyanakkor hozzáfűzte, mindezek mellett komolyabban el kell kezdeni foglalkozni a fizetésképtelenség kezelésével is.

Koller Boglárka, az esemény moderátora, a könyv tartalmát az alábbiakban összegezte: a kötetet indító Marján Attila tanulmány alapvetően politikatudományi nézőpontból íródott; közgazdasági interdiszciplináris megközelítéssel értelmezi az európai krízist. Lentner Csaba tanulmányában a válság szabályozási környezetre gyakorolt hatásait elemzi közgazdasági szempontból. A kötetben ugyanakkor részletesen olvashatunk Gombos Katalintól a válság hatásairól a joggyakorlatra nézve, Józon Mónika elemzéséből kiderül, hogy a tagállami igazságszolgáltatási rendszerek hogyan birkóztak meg a válság által teremtett kihívásokkal, Dezső Attila könyvfejezetéből pedig az derül ki, hogy a közbeszerzésekben hogyan nyílik lehetőség az EU és a tagállamok horizontális politikájának támogatására. Nochta Tibor tanulmánya arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon a gazdasági-pénzügyi krízis válságba sodorja-e a szerződés intézményét, míg Papp Tekla fejezete a gazdasági válság vonatkozásában elemzi a szerződési jog flexibilitását. Auer Ádám fejezete a társaságirányítást vizsgálja a válság hatásainak függvényében, miközben a szerző maga is felhívja a figyelmet arra, hogy a gazdasági világválság fogalmának használata önmagában véve problematikus. A kötetet Bóka János tanulmánya zárja, amelyben a fizetésképtelenség új megközelítéséről tudhatnak meg részleteket az Európai Unió ügyei iránt érdeklődő olvasók.


Szöveg: Pétery Dorottya
Fotó: Szilágyi Dénes

Cimkék: könyvbemutató, 2016